Livet som munk

När ett spädbarn föds gråter det efter kärlek. Så fort spädbarnet får vila i sin moders famn finner det kärlek och slutar att gråta. På så sätt påminner den moderliga kärleken om Guds kärlek.

Likväl är Guds kärlek större än den moderliga kärleken, större än någon annan mänsklig kärlek, för Guds kärlek är fullkomlig och oförgänglig, och den har makt att förvandla det ofullkomliga och det förgängliga till fullkomligt och oförgängligt.

Människor och mänskliga relationer är ofullkomliga och förgängliga, men i Guds kärlek blir både människor och mänskliga relationer fullkomliga och oförgängliga. Redan i detta liv kan vi leva i Guds kärlek, men i det kommande livet kommer vårt liv i Guds kärlek att vara mer påtagligt och verkligt än vad det någonsin kan vara i detta liv. 

I kärlek skapade Gud världen och i kärlek tar han hand om den under denna tidsålder. I kärlek kommer världen att uppslukas av Gud och förvandlas till ett himmelskt tillstånd. Till slut kommer hela världen att uppgå i Guds kärlek. ~ Isak av Nineve 

Syftet med människans liv är att förenas med Gud för evigt, en förening som Jesus, Guds älskade Son, gjorde möjlig genom sin frälsargärning.  

Jesus, du ärorika namn, du osynliga bro som leder från döden till livet, till dig kom jag och stannade. Må din kärlek bli en bro för din tjänare. Genom dig kan jag gå över till din Fader. ~ Afrem syriern 

Att leva i Guds kärlek är en daglig strävan som munken åtar sig. Han lämnar många saker i världen, som kan påminna om Guds kärlek, för att i stället rikta hela sitt väsen mot och stå öppen inför Guds kärlek. Eftersom Guds kärlek ger sig tillkänna i bönen och i eukaristin, präglas munkens liv av mycket bön och många liturgier.

Bön betyder att man samlar sina splittrade tankar, riktar dem mot Gud, glömmer allt som hör till världen och blir uppslukad av Guds Ande, iklädd Gud och omsluten av Guds kärlek. ~ Filoxenos av Mabbug 

Att leva i Guds kärlek gör det möjligt för oss att älska varandra på rätt sätt. Många människor saknar en ovillkorlig kärlek, en Kristus-lik kärlek, och därför blir livet mörkt och tungt att ta sig igenom.

Jag har inte längre någon lust till förgänglig mat eller detta livets nöje. Jag vill ha Guds bröd som är Jesus Kristus kropp, och till dryck vill jag ha hans blod som är oförgänglig kärlek. ~Ignatius av Antiokia

Att dagligen söka Guds kärlek och leva i den gör det möjligt för oss att skapa en bättre värld, en värld där människor blir älskade på rätt sätt, aldrig utnyttjade, aldrig förbisedda och aldrig förtryckta. Att vi lever i Guds kärlek innebär att vi blir till liv för världen.

Ingen människa har någonsin kunnat älska sina medmänniskor på ett rätt sätt utan att först ha blivit värdig att leva i Guds angenäma och berusande kärlek. ~ Isak av Nineve

Munkens främsta önskan är att dagligen få leva i Guds kärlek och på så sätt få kraft att älska världen på rätt sätt. Guds kärlek kallade munken till det liv han lever, och han hoppas att hans liv kan bära ett gott vittnesbörd för Guds kärlek.

Du ska älska Herren, din Gud, med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt förstånd. Detta är det största och första budet. Sedan kommer ett som liknar det: Du ska älska din nästa som dig själv. ~ Jesus Kristus

Guds Son uppenbarade sig i vår värld genom att bli människa av en jungfru för att ombesörja människosläktet med sin kärlek. Han blev fattig för att göra oss rika. Han blev dödlig för att ge oss odödligt liv. Därför har döden ingen makt över oss mer.  Genom sin plågsamma korsfästelse kallade han på er och utvalde er till att vara heliga och lovprisa honom. När ni väl insåg att Gud korsfästes för er skull, blev ni djupt berörd, och ni lämnade era tidigare liv, era familjer och vänner, förgänglig rikedom och timlig vila, och ni följde honom, den korsfäste, med hans kors på axlarna för att tillsammans med honom gå in till hans himmelska kammare. Det anstår er, ni som har blivit upplysta av Gud, att vara vittnen för hans evangelium. ~ Jakob av Serugh

Livet i kloster

Att leva i ett kloster innebär att man lever tillsammans med andra munkar som har en gemensam strävan: att leva i Guds kärlek för världens liv.

Grunden för livet i klostret är bönen och eukaristin. Dagligen ber munkarna enskilt men också gemensamt.

Ett rikt litterärt arv

Den syrisk-kristna traditionen har ett rikt litterärt arv som går tillbaka till de allra första århundradena av kristendomens historia. I vår webbutik hittar du bland annat de syrisk-kristna verk som vi har översatt till svenska och publicerat genom vårt bokförlag.

0
    0
    Din kundvagn
    Din kundvagn är tom