SYRISK-ORTODOXA KYRKANS HYMNBOK

 • Översättare: Charbel Rizk
 • Syrisk text: Simon Absim
 • Förlag: Korsets kloster
 • Antal sidor: 724
 • Språk: Svenska och syriska

300.00 kr

Beskrivning

Varje söndag och högtid syftar till att förena oss med Kristus, vår Gud genom att ge oss del av hans livgivande kropp och blod. Därtill kretsar kyrkoåret kring Kristus frälsargärningar, från hans födelse till hans himmelsfärd. Genom kyrkoåret får vi en särskild erfarenhet av Kristus frälsande liv. I liturgisk mening får vi vara med när Kristus föds och döps, när han helar de sjuka och sårade, när han rider in i Jerusalem för att dö på korset och uppstå i härlighet, när han stiger upp till himlen och när han sänder den helige Anden. I liturgisk mening får vi även möta Jungfru  Maria, apostlarna, helgonen och kyrkans avlidna. Genom kyrkoåret hålls vi samman av och i Kristus som hans kyrka på jorden och förblir förenade med hans kyrka i himlen.

Kyrkoårets hymner lovsjungs gemensamt i kör vid tre olika tillfällen i den gudomliga liturgin: efter evangelieläsningen, vid brödsbrytandet och vid den gudomliga liturgins slut. Hymnerna är tagna ur de liturgiska böckerna: Beth Gazo, Fanqitho och Shimo.

1
  1
  Din kundvagn
  DEN LILLA BARNBIBELN
  1 X 200.00 kr = 200.00 kr